• Snelle levertijd Snelle levertijd
  • Offerte binnen 24 uur op werkdagen Offerte binnen 24 uur op werkdagen
  • Gratis drukproef Gratis drukproef

Privacyreglement

Main Sales Europe B.V. wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom verzamelt Main Sales informatie?

Main Sales Europe B.V. gaat er vanuit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden van een (zakelijke) relatie. Om van onze kant de relatie zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens gevraagd en verzameld.

Welke informatie registreert Main Sales Europe en waarom?

Bedrijfsgegevens

Main Sales Europe B.V. vraagt geregistreerde bezoekers gegevens te verstrekken over de professionele achtergrond. Gevraagd wordt naar de organisatie waarvan de gebruiker eventueel deel uitmaakt en de adres- en vestigingsgegevens van die organisatie.

Persoonlijke gegevens

Behalve de naam van de organisatie waarvan de geregistreerde gebruiker deel uitmaakt en de adres- en vestigingsgegevens worden ook een aantal persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd. Het gaat om naam- en contactgegevens (contact per telefoon, fax en e-mail). Verder wordt gevraagd naar een functie-omschrijving. Bedrijfs- en persoonlijke gegevens geven samen een idee van de professionele achtergrond van de geregistreerde gebruiker. Dit kan nuttige achtergrondinfo opleveren, waarop de informatie op de website en in nieuwsbrieven zo veel mogelijk wordt afgestemd.

Gegevens om in te loggen

De loginnaam en het wachtwoord zijn de sleutel om toegang te krijgen tot de besloten gedeeltes en documenten op de website. Indien je jouw loginnaam en/of wachtwoord bent vergeten kunnen deze m.b.v. jouw e-mailadres nogmaals worden toegezonden. Het bewaren en onthouden van loginnaam en wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de (geregistreerde) gebruiker zelf. Aan ieder die de door jou gekozen combinatie van loginnaam en wachtwoord op een correcte manier aan verstrekt wordt automatisch – zonder menselijke tussenkomst - toegang verschaft tot de website en de vastgelegde gegevens. Het verdient aanbeveling om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Je kunt dit doen door in te loggen en te klikken op ‘Voorkeuren’. Een wachtwoord moet minimaal 6 tekens lang zijn.

Websitebezoek

Main Sales Europe B.V. verzamelt informatie over bezoek aan de website. Over geregistreerde en ingelogde bezoekers kan meer informatie worden verzameld dan over anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s worden bezocht, indien bekend ook door welke (geregistreerde bezoekers), hoe lang het bezoek heeft geduurd, vanaf welke link de site is gevonden en eventueel of op trefwoord is gezocht bij een zoekmachine. De verzamelde gegevens worden automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld om na te gaan hoe informatie wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer herkennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Zonder cookies is de website echter niet toegankelijk. Er wordt nooit gebruikt gemaakt van z.g. 'tracking-cookies', waarmee uw bezoekgedrag aan andere sites dan de onze kan worden vastgelegd.

Remarketing

De website van Main Sales Europe B.V. maakt gebruik van Google-remarketing om online te adverteren met tekst- of beeldadvertenties in het Google Display Netwerk. Door middel van remarketing kan Main Sales Europe B.V. eerdere bezoekers van hun website bereiken en bezoekers relevante advertenties tonen indien zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken.

Termijn van het opslaan van gegevens

De gegevens worden opgeslagen voor een termijn van 5 jaar na het laatste contact met de klant. Of zolang de klant dat wenselijk vind.

Beveiliging

Main Sales Europe B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Alle informatie over registratie en gebruik

Voor alle informatie die wordt gevraagd van geregistreerde bezoekers van Main Sales Europe B.V. geldt:

  • Onze medewerkers gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale zakelijke en relatie te onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over wensen van geregistreerde gebruikers.
  • Main Sales stelt de gegevens van geregistreerde gebruikers nooit ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.
  • Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat elektronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.
  • De verzamelde informatie is eigendom van Main Sales Europe B.V.
  • Je kunt te allen tijde kosteloos al jouw persoonsgegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. Je kunt hiertoe een bericht sturen aan info@mainsales.nl.

Aansprakelijkheid

Main Sales Europe bv, haar werknemers en toeleveranciers, sluiten enige aansprakelijk t.a.v. diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit. Door gebruik te maken van de website www.mainsales.nl verklaar je dit reglement gelezen te hebben en je akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

Vragen

Als je vragen hebt over privacy, jouw gegevens wilt laten verwijderen of als je inzage wilt in de gegevens die wij van jou registreren kun je een e-mail sturen aan info@mainsales.nl.