• Snelle levertijd Snelle levertijd
  • Offerte binnen 24 uur op werkdagen Offerte binnen 24 uur op werkdagen
  • Gratis drukproef Gratis drukproef

Nieuwe regels voor (promotioneel) speelgoed

Strengere veiligheidseisen

Januari 2011 - Dit jaar is de nieuwe Europese speelgoedrichtlijn van kracht geworden. Deze heeft ook betrekking op speelgoed dat als premium wordt gebruikt. Er is met name sprake van strengere veiligheidseisen.

De Europese lidstaten krijgen 18 maanden de tijd om deze nieuwe richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren. Fabrikanten zijn de eerste verantwoordelijken om hun producten aan de nieuwe eisen te laten voldoen. Maar voor bedrijven die speelgoed promotioneel inzetten is het goed te weten wat de belangrijkste veranderingen zijn. Want mocht er onverhoopt een recall noodzakelijk zijn, is het toch altijd het bedrijf achter de speelgoedactie dat er in de media op wordt aangekeken.

Belangrijke wijzigingen

  • De fabrikant is verplicht alle mogelijke gevaren van een stuk speelgoed te identificeren. De resultaten van die beoordeling worden bewaard in technische documentatie.
  • Kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, mogen niet in speelgoed voorkomen. In de richtlijn is ook een lijst met 55 verboden allergene geurstoffen opgenomen.
  • Speelgoed dat vast zit aan etenswaren, wordt verboden
  • Speelgoed dat samen met voedsel wordt verkocht, moet apart verpakt worden
  • Speelgoed mag in de omgeving van het kind niet (makkelijk) ontvlambaar zijn. Mocht het speeltje toch vlam vatten, moet de samenstelling zo zijn dat de brand zich traag voltrekt.
Bron: PromZ

Terug naar alle